Actueel2017-03-15T11:17:08+00:00

ACTUEEL

Onderzoek door Atrivé naar leefbaarheid en woningbouw in Egmond-Binnen

december 18th, 2018|

Onderzoek door Atrivé naar leefbaarheid en woningbouw in Egmond-Binnen. Het afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Atrivé in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en woningbouw in de dorpskern Egmond-Binnen. Bij dit onderzoek waren een aantal inwoners betrokken die in een kopgroep als klankbord fungeerde. Tijdens een ingelaste bespreking met een grote(re) groep inwoners [...]

Onderzoek woningbehoefte nieuwbouw Egmond-Binnen

december 17th, 2018|

Onderzoek naar woningbehoefte nieuwbouw Egmond-Binnen Tijdens Egmond op z'n Kop hebben een aantal jongeren uit Egmond-Binnen de woonbehoefte in het dorp geïnventariseerd. Hoeveel mensen zijn op zoek naar een huis en wat voor soort huizen zoeken zij, waren de belangrijkste vragen. Hierbij zijn zowel jongeren als ouderen benaderd. Initiatiefnemers Deborah Roozendaal-Dekker & Jaap Weijers hebben de resultaten [...]

Eindresultaat Wijkschouw september 2018

september 26th, 2018|

Eindresultaat Wijkschouw september 2018 Aan de door de VDEB georganiseerde Wijkschouw 2018 in september werd door een tiental personen meegedaan aan een fietstocht door de dorpskom en de “buiten” gebieden zoals de West, de Noordvelderweg en de Doelen. Dit naar aanleiding van een zevental e-mails en één geschreven brief per post, die bij het bestuur waren binnengekomen [...]

Heldere toekomst voor Egmond-Binnen

september 21st, 2018|

Heldere toekomst voor Egmond-Binnen De straatverlichting in ons dorp wordt in zijn geheel vervangen. De oude (oranje) straatverlichting gaat definitief plaatsmaken voor heldere verlichting door middel van nieuwe led armaturen op elke lantaarnpaal. Hiermee ontstaat een verbetering van de veiligheid op straat door betere verlichting, maar ook winst voor het milieu door het gebruik van uitsluitend duurzame [...]

Wijkschouw 2018

augustus 31st, 2018|

Maandag 10 september a.s. vindt de wijkschouw in Egmond-Binnen plaats. Samen met wethouder Jan Houtenbos en de beheerders van de openbare ruimte, verkeer en groenvoorzieningen houden we in Egmond-Binnen een fietstocht langs diverse locaties welke in aanmerking komen voor verbetering/verandering. Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) is al door een aantal inwoners benaderd met vragen om [...]

Realisatie van afslag A9 komt naderbij

juni 18th, 2018|

Realisatie van afslag A9 komt naderbij ! Steeds meer inwoners geven aan dat ze zich zorgen maken over de gevolgen van de nieuwe aansluiting op de A9 op de verkeersstromen door de dorpskern Egmond-Binnen . De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) heeft reeds vroegtijdig een standpunt ingenomen: Geen toename van het kustverkeer via de kern van Egmond-Binnen. Dit [...]

Contributie VDEB 2018

mei 30th, 2018|

Op 1 juni aanstaande wordt de contributie voor de VDEB 2018 automatisch geïncasseerd. Indien het bedrag van €5,- niet bij u is afgeschreven, gaarne even een mail sturen naar info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl. Ook voor vragen over de contributie en/of opzegging van het lidmaatschap is dit mailadres beschikbaar. Opzeggen kan onder vermelding van naam en adres en [...]

Acties Dorpsvisie geprioriteerd

april 17th, 2018|

Uitslag prioritering acties Dorpsvisie De gemeente heeft de VDEB gevraagd prioritering aan te brengen in de acties die zijn opgenomen in de Dorpsvisie. VDEB heeft op de jaarvergadering hier samen met alle aanwezigen invulling aangegeven, door per thema en actie een prioriteit te geven. Klik hier voor de uitslag van deze prioritering. Momenteel [...]

Mooie opkomst VDEB jaarvergadering 2018

april 11th, 2018|

Terugblik op VDEB jaarvergadering 2018 Wellicht heeft u het gemist, misschien was u van de partij, maar gisteravond hebben we onze jaarvergadering gehad. We hadden een volle agenda met interessante en actuele onderwerpen, zoals: het onderzoek Leefbaarheid & Woningbouw; de Dorpsvisie; de gevolgen aansluiting A9 bij Heiloo. Ongeveer 80 dorpsgenoten zijn op de vergadering [...]

VDEB nieuwsbrief 2018

april 3rd, 2018|

In de afgelopen jaren is er in ons dorp veel gebeurd, waar wij als bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) met trots op terugkijken. Deze week verscheen de VDEB nieuwsbrief waarin we onder andere kort terugblikken op de projecten die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd of komend jaar op de agenda staan. De nieuwsbrief [...]

Uitnodiging VDEB Jaarvergadering 2018

april 3rd, 2018|

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) nodigt alle inwoners van Egmond-Binnen van harte uit om de VDEB jaarvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op dinsdag 10 april a.s. in Dorpshuis de Schulp, aanvang 19:30uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: onderzoek woningbouw Egmond-Binnen; toekomstige nieuwe afslag A9 [...]

Onderzoek naar de leefbaarheid en woningbouw Egmond-Binnen

februari 9th, 2018|

In de weekbladen Dorpsgenoten en de Gemeentekrant Contact met de Egmonden verschenen deze week twee artikelen over het in ons vorige bericht reeds aangekondigde onderzoek naar de vitaliteit van ons dorp. Dit onderzoek is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek over de leefbaarheid. Hierbij is woningbouw een belangrijk aspect, [...]

Samenwerking dorpsbewoners & VDEB positief door de Raad beoordeeld

februari 8th, 2018|

DORPSVISIE EGMOND-BINNEN KRIJGT DEFINITIEF EEN VERVOLG IN DE LOOP VAN DIT JAAR! In het Noordhollands Dagblad van woensdag 7 februari j.l. werd een Raadsbesluit toegelicht met betrekking tot de Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017 -2027. Een raadsbesluit welke in de voorgaande avond van de raadsvergadering werd opgenomen en waarin werd vastgesteld dat er snel een [...]

Werken aan de duinen (PWN)

januari 18th, 2018|

De duinen zijn mooi, maar kwetsbaar. PWN helpt de duinen te beschermen, herstellen en ontwikkelen. Hierbij kiezen zij ervoor om de natuurlijke processen in het duin zoveel mogelijk de ruimte te geven. Soms is het nodig om beheerwerkzaamheden uit te voeren om (verstoorde) processen weer op gang te brengen. PWN houdt u via hun [...]

Problematiek parkeeroverlast tijdens Midwinterduinloop aangepakt door VDEB

december 22nd, 2017|

Ieder jaar organiseert Le Champion op de tweede zaterdag in december de Midwinterduinloop. Ook dit jaar had de trimloop commissie van de organisatie gekozen voor Egmond- Binnen. In verband met de enorme groei van het aantal deelnemers in 2016 ontstond in de straten van ons dorp hier en daar parkeeroverlast door een tekort aan vrije parkeerplaatsen. Hierover waren klachten [...]

VDEB trots op grote opkomst bij overhandiging dorpsvisie

december 22nd, 2017|

Op 27 september jl. werd door de inwoners van Egmond-Binnen de nieuwe dorpsvisie overhandigd aan het gemeentebestuur. De opkomst in het Wapen van Egmond-Binnen was boven alle verwachting en de zaal was daarom overvol. Het nut van het aanbieden en het bespreken van onze visie met nog een ander bestuursorgaan (in dit geval de raadsleden van de verschillende politieke [...]

Aanbieding Dorpsvisie aan Gemeentebestuur Bergen

september 20th, 2017|

Aan alle inwoners van Egmond Binnen, Dinsdag 26 september 2017 wordt de Dorpsvisie 2017 - 2027 aangeboden aan het gemeentebestuur in Het Wapen Van Egmond Binnen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom en om 20.00 uur is het officiële moment voor de overhandiging.

Verslag VDEB Jaarvergadering 2017

september 20th, 2017|

De VDEB jaarvergadering -welke plaatsvond op 1 maart jl. in Dorpshuis de Schulp- had een goede opkomst. De aanwezigen werden onder andere bijgepraat over de lopende activiteiten binnen de diverse Werkgroepen. Aansluitend op het algemene deel van de jaarvergadering was er de gelegenheid om de onderwerpen van de dorpsvisie in kleiner groepsverband te bespreken. Per thema was een vertegenwoordiging van [...]

Wijkschouw 2016

november 1st, 2016|

Op woensdag 16 november vindt de jaarlijkse wijkschouw plaats. Bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen fietsen samen met bewoners, de wijkwethouder Hugo Snabilie en vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie, welke betrokken zijn bij aanleg en onderhoud van de openbare ruimte. Tijdens de tocht bezoeken wij locaties welke om verbetering vragen m.b.t. overlast, veiligheid, achterstallig onderhoud, verbetering van de leefbaarheid [...]

DE DORPSKERN EGMOND-BINNEN 30 KM GEBIED.

oktober 7th, 2016|

Herinrichting plan Mooy ( Huisweid en Samenweid). De vereniging dorpsbelangen heeft zich ingezet om de kern van Egmond-Binnen tot 30 km te verklaren en als zodanig de openbare ruimte te herinrichten. Reeds in 2004 zijn hiervoor plannen opgesteld, het vaststellen van de kern tot 30 km gebied was snel een feit, de herinrichting duurde langer met als argument geen budget [...]

Meer woningen in Egmond-Binnen!

september 11th, 2016|

Werkgroep Wonen Thuiskamer Egmond-Binnen; meer woningen in Egmond-Binnen! In het kader van het Thuiskamerproject Egmond-Binnen zijn diverse initiatieven ingediend met het idee om meer woningen toe te voegen in Egmond-Binnen om het dorp leefbaar en vitaal te houden. De initiatiefnemers en enkele geïnteresseerden zijn in meerdere bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan om gezamenlijk een visie op hoofdlijnen op te [...]

Bouwplan JOEB: zorgvuldigheid boven snelheid

juli 13th, 2016|

De gemeente Bergen wil de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van het nieuwe jongerencentrum in Egmond-Binnen (JOEB) opnieuw in behandeling nemen. Ditmaal wordt hiervoor de uitgebreide procedure gevolgd, om de bouw planologisch zorgvuldig en toekomstbestendig te realiseren en alle belangen nog eens goed af te wegen. De gemeente had eerder gekozen voor de snellere, reguliere procedure, omdat het plan breed gesteund [...]

Tuinperikelen 2016

juli 13th, 2016|

Ruzie om de tuin Tuinperikelen zijn al vijf jaar de meest voorkomende oorzaak van onenigheid met de buren. Neem de schutting bijvoorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald, is te laag of juist te hoog waarbij overleg over een oplossing niet mogelijk lijkt. Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, schaduw van bomen of hagen, zonder overleg snoeien bij de buren [...]

Zienswijze Bergen over aansluiting A9 Heiloo

juli 13th, 2016|

De gemeente Bergen dient een zienswijze in bij de gemeente Heiloo over de aansluiting van de A9 op Heiloo. Veel bewoners van Egmond-Binnen zijn bevreesd dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen deze kern verslechtert door deze aansluiting. “Door de aansluiting wordt het voor autoverkeer aantrekkelijker om routes te kiezen die minder gewenst zijn. Voor de gemeente Bergen is daarbij vooral [...]

Verslag VDEB Jaarvergadering 2016

april 28th, 2016|

De VDEB jaarvergadering -welke plaatsvond op 20 april jl. in Dorpshuis de Schulp- was een groot succes met een goede opkomst! De aanwezigen werden bijgepraat over de lopende activiteiten binnen de diverse Werkgroepen. Daarnaast is de nieuwe website van VDEB gepresenteerd en waren er een aantal gastsprekers aanwezig met interessante onderwerpen. Een mooie avond die werd afgesloten met een verloting [...]

In gesprek met de Burgemeester in JOEB

april 12th, 2016|

Woensdag 13 april en vrijdag 22 april komt de burgemeester Hetty Hafkamp naar JOEB om met de jongeren over de toekomst van hun dorp te praten. Zij is benieuwd naar de mening van de jongeren en nodigt iedereen in het dorp in de leeftijd van 13 tot en met 25 jaar uit, om hierover in gesprek te gaan. Lees meer [...]

Toekomstvisie voor Egmond-Binnen

april 6th, 2016|

De wereld is in beweging en zo ook Egmond-Binnen in het klein. Tot op heden worden deze ontwikkelingen afzonderlijk beschouwd. Het één houdt echter verband met het ander. Om als dorp regie te kunnen houden over de ontwikkelingen die ons raken heeft de gemeente ons het instrument “toekomstvisie” aangereikt. In deze visie worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen benoemd om [...]

Nieuwsbrief VDEB, voorjaar 2016

april 2nd, 2016|

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) is ook in het voorjaar van 2016 actief geweest met tal van activiteiten door onderstaande werkgroepen. De belangrijkste zijn: Werkgroep Openbare Buitenruim Plan Mooy Riolering en herinrichting Huisweid en Samenweid. De werkgroep Openbare Buitenruimte heeft samen met een bewoners werkgroep en de gemeente Bergen uiteindelijk een balans kunnen vinden tussen wegen, parkeren en openbaar groen. [...]