Actueel

DE DORPSKERN EGMOND-BINNEN 30 KM GEBIED.

Herinrichting plan Mooy ( Huisweid en Samenweid). De vereniging dorpsbelangen heeft zich ingezet om de kern van Egmond-Binnen tot 30 km te verklaren en als zodanig de openbare ruimte te herinrichten. Reeds in 2004 zijn hiervoor plannen opgesteld, het vaststellen [...]

Meer woningen in Egmond-Binnen!

Werkgroep Wonen Thuiskamer Egmond-Binnen; meer woningen in Egmond-Binnen! In het kader van het Thuiskamerproject Egmond-Binnen zijn diverse initiatieven ingediend met het idee om meer woningen toe te voegen in Egmond-Binnen om het dorp leefbaar en vitaal te houden. De initiatiefnemers [...]

Bouwplan JOEB: zorgvuldigheid boven snelheid

De gemeente Bergen wil de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van het nieuwe jongerencentrum in Egmond-Binnen (JOEB) opnieuw in behandeling nemen. Ditmaal wordt hiervoor de uitgebreide procedure gevolgd, om de bouw planologisch zorgvuldig en toekomstbestendig te realiseren en alle belangen nog [...]

>> meer berichten

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-BinnenDorpsbelangen Egmond-Binnen is een onafhankelijke en ongebonden Vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Egmond-Binnen. Inmiddels zijn ruim 350 huishoudens in Egmond-Binnen lid van onze Vereniging.  Samen met u als bewoner van Egmond-Binnen en de gemeente Bergen maken we ons sterk om  de leefbaarheid in & rond de woonwijken van Egmond-Binnen en het landelijk gebied  te verbeteren of in stand te houden. Egmond-Binnen, uw dorp, uw toekomst!

Meepraten? Graag!

Dorpsbelangen Egmond-Binnen is actief met een tal van activiteiten die onder andere in  verschillende werkgroepen worden uitgezet, onderzocht of besproken. Soms kunnen onderwerpen meerdere werkgroepen tegelijk raken, zodat ook die -wanneer het nodig is- samenkomen. Met als doel deze ideeën te realiseren of antwoorden te vinden op eventuele vraagstukken die binnen Egmond-Binnen spelen. Heeft u tips, ideeën of wilt u meepraten in één van de werkgroepen, neem dan contact met ons op.

Werkgroep
Jongeren

Werkgroep
Zorg en Welzijn

Werkgroep
Openbare Ruimte

Werkgroep
Verenigingen

Werkgroep
Wonen