Bestuur2018-07-31T12:28:06+00:00

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen. Bestuurders van de gemeente Bergen kunnen geen bestuurslid zijn. Het bestuur is bevoegd om werkgroepen in te stellen om de doelstellingen te bereiken of projecten te begeleiden.

Het Bestuur vergadert tien keer per jaar meestal op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Bewoners hebben de gelegenheid voorafgaande de bestuursvergadering bestuursleden te spreken. Verder organiseren wij inspraakavonden en buurtoverleg als zich concrete projecten voordoen. Eenmaal per jaar wordt een een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarvoor alle leden en niet-leden  van harte zijn uitgenodigd. Op pagina Activiteiten Agenda kunt u terugvinden wanneer en waar deze vergaderingen plaatsvinden. Wilt u aanschuiven, neem dan eerst contact op met ons op.

Ook organiseren wij activiteiten binnen de doelstellingen van de vereniging. Wij ondersteunen activiteiten om een ontmoetingsruimte en/of een dorpssteunpunt in stand te houden. Wij brengen activiteiten onder in werkgroepen om concrete doelstellingen te kunnen bereiken. Bewoners worden o.a. op de hoogte gehouden via persberichten, nieuwsbrieven, Facebook en de VDEB website.

BESTUURSLEDEN

 • Henk Weeteling
  Voorzitter & Werkgroep Wonen
 • Rob Tijsen
  Secretaris & Werkgroep Wonen/Openbare Ruimte
 • Frank Klinkhamer
  Penningmeester & Werkgroep Jongeren
 • Ruud Kouwenhoven
  Werkgroep Openbare Ruimte
 • Kees ter Hofstede
  Digitale Communicatie & Werkgroep Verenigingen
 • Onno Ooijevaar
  Werkgroep Verenigingen