Werkgroepen2018-07-31T12:27:59+00:00

Vereniging Dorpsbelangen is actief met een tal van activiteiten die onder andere in  verschillende werkgroepen worden uitgezet, onderzocht of besproken. Soms kunnen onderwerpen meerdere werkgroepen tegelijk raken, zodat ook die -wanneer het nodig is- samenkomen. Met als doel deze ideeën te realiseren of antwoorden te vinden op eventuele vraagstukken die binnen Egmond-Binnen spelen. Heeft u tips, ideeën of wilt u meepraten in één van de werkgroepen, neem dan contact met ons op.

vdeblogotransparant_200x91

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

De werkgroep Jongeren richt zich op de jeugd woonachtig in Egmond-Binnen en houdt zich vooral bezig met groepsgerichte (sociaal-culturele) activiteiten die op vrijwillige en niet commerciële basis plaatsvinden. Zoals de Jaarlijkse Buitenspeeldag, Koningsdag, het sinterklaasfeest, maar ook op gebied van huisvesting zoals Stichting JOEB in samenwerking met Welzijn Bergen. Lees meer..

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de openbare buitenruimte zoals ruimtelijke ordening, wegen, groenvoorziening, verkeer en inrichting van de openbare buitenruimte. Lees meer..

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

De Werkgroep Zorg en Welzijn houdt zich vooral bezig met het stimuleren, organiseren en begeleiden van activiteiten etc. voor ouderen zodat zij zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. De werkgroep ouderen is ook voortdurend bezig met het bewaken van het toegankelijk houden van de gezondheidszorg. Een ieder die zorg nodig heeft en dat zijn wij tenslotte allemaal, heeft baat bij het verkleinen van de afstand tot de gezondheidszorg . Lees meer..

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

Werkgroep Verenigingen werkt samen met andere verenigingen binnen Egmond-Binnen die dezelfde doelen  als VDEB nastreeft. De werkgroep verenigingen biedt o.a financiële ondersteuning en hulp bij aanschaf van Dorpsgerelateerde zaken of de aankleding van Openbare Ruimtes zoals (feest)verlichting in het gehele dorp. Lees meer..

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

De Werkgroep Wonen zet zich in voor het behoud of verbetering van de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp. Dit kan van alles zijn wat wordt aangedragen door de bewoners zelf. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het behoud van de geldautomaat in Egmond-Binnen wat  samen met bewoners en Werkgroep Zorg en Welzijn is gerealiseerd. Maar ook willen we helpen om nieuwe huisvesting voor jong & oud te realiseren.  De Werkgroep maakt zich zorgen over het feit dat vooral jongeren problemen ondervinden bij het vinden van een woning, dit veelal door gebrek aan geschikte huisvesting. Meestal betekent dat nieuwbouw -om zo evenwicht tussen vergrijzing en jeugd in balans te houden-, waardoor ook de voorzieningen in ons dorp kunnen blijven bestaan. Lees meer..