Wijkschouw 2018

Maandag 10 september a.s. vindt de wijkschouw in Egmond-Binnen plaats. Samen met wethouder Jan Houtenbos en de beheerders van de openbare ruimte, verkeer en groenvoorzieningen houden we in Egmond-Binnen een fietstocht langs diverse locaties welke in aanmerking komen voor verbetering/verandering.

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) is al door een aantal inwoners benaderd met vragen om de openbare ruimte in de kern te verbeteren en de verkeersveiligheid -in en om Egmond-Binnen- te verhogen. Een aantal aandachtspunten welke zijn aangedragen:

 • Onderhoud van voetpaden en rijwegen met als prioriteit Kerkplein/Esdoornlaan.
 • Strandroute voor fietsers optimaliseren :
  • Vennewatersweg verbreden fietspad naar Heiloo.
  • Het kruispunt Dom Huybenlaan/ Limmerweg aanpassen voor fietsverkeer.
  • De oversteek Adelbertusweg /Randweg herinrichten.
  • Ten westen van de Randweg- Oude Schulpweg/Adelbertusweg “auto te gast” inrichting.
  • Zuidelijke afslag Egmond-Binnen verkeersveiligheid fietsers verbeteren.
 • Geen vrachtverkeer door onze kern tijdens de afsluiting van de Vennewatersweg voor de aanleg van de spooronderdoorgang in Heiloo. Borden plaatsen richting Zeeweg Heiloo.
 • Afronding van de herinrichting Herenweg-Noord, conform het goedgekeurde ontwerp. Een aangepaste versie zien wij graag vóór de realisatie van de aansluiting A9 uitgevoerd.

Heeft u als bewoner ook nog wensen of goede ideeën, welke bijdragen aan een veiligere en prettigere woonomgeving? Laat het ons uiterlijk donderdag 6 september a.s. weten, dan worden deze in de route opgenomen. U kunt hiervoor een email sturen naar info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl.

Heeft u een idee? Fiets dan mee!
Wij stellen het op prijs wanneer bewoners met ons mee fietsen om zo een mondelinge toelichting te kunnen geven over uw wens(en) en idee(ën). Dus wij nodigen u van harte uit mee te fietsen! We vertrekken om 16:00 uur vanaf Dorpshuis de Schulp. Dus pak deze kans en laat van u horen!

Melding Openbare Ruimte Gemeente Bergen
De Wijkschouw die ieder jaar wordt gehouden is bedoeld om algemene vraagstukken eo problemen in kaart te brengen en deze voor te leggen bij de gemeente. Dat betekent niet dat u alles tot de wijkschouw moet laten wachten. Wanneer u in of om Egmond-Binnen gebreken constateert , zoals een kapotte straatverlichting, een scheve stoeptegel of zwerfvuil, dan kunt u dit melden bij bureau MOR van de Gemeente Bergen via de VDEB website (https://www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl/)  of via de website van de gemeente Bergen (https://loket.bergen-nh.nl).

Vragen of in contact komen met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen?
Al uw reacties en ideeën zijn welkom! Stuur een email naar info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl.

“Auto te Gast” – Hogeweg Heiloo.

2018-08-31T11:57:55+00:00