Werkgroep Wonen2017-03-15T11:17:07+00:00

WERKGROEP WONEN

De Werkgroep Wonen zet zich in voor het behoud of verbetering van de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp. Dit kan van alles zijn wat wordt aangedragen door de bewoners zelf. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het behoud van de geldautomaat in Egmond-Binnen wat  samen met bewoners en Werkgroep Zorg en Welzijn is gerealiseerd. Maar ook willen we helpen om nieuwe huisvesting voor jong & oud te realiseren. De Werkgroep maakt zich zorgen over het feit dat vooral jongeren problemen ondervinden bij het vinden van een woning, dit veelal door gebrek aan geschikte huisvesting. Meestal betekent dat nieuwbouw -om zo evenwicht tussen vergrijzing en jeugd in balans te houden-, waardoor ook de voorzieningen in ons dorp kunnen blijven bestaan.

ACTUELE ONDERWERPEN

Werkgroep wonen- Vliegverkeerhinder_VDEB

Hinder vliegverkeer
Wij vinden Schiphol een mooie lucht haven en dat moet vooral zo blijven. De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen vraagt alleen een eerlijke spreiding van het binnenkomende vliegverkeer (landen) wat vaak op ca. 600 meter hoogte laag over Egmond-Binnen vliegt richting Schiphol. De VDEB mag helaas niet meepraten in de Omgevingsraad Schiphol (kan niet lid worden) daar wij buiten de zogenaamde cluster vallen. Dus wel de hinder maar niet mogen meepraten/beslissen! Er heeft nu wel een vergadering plaatsgevonden samen met de gemeente Bergen met de Luchtverkeersleiding Nederland en wij hopen dat nu er een betere spreiding komt waardoor de hinder voor een ieder zal afnemen.

PLANNING 2016/2017

De komende periode willen we in gesprek blijven met onder andere de gemeente Bergen, om te onderzoeken of woningbouw gerealiseerd kan worden op zogenaamde ‘inbrei-locaties’, vooral gericht op jongeren (bijvoorbeeld zelfbouw projecten) zodat zij in Egmond-Binnen kunnen blijven wonen.

Heeft u tips of ideeën voor de werkgroep? Neem dan gerust contact op met een van de werkgroepleden.

COÖRDINATOREN WERKGROEP WONEN

– Henk Weeteling
– Rob Tijsen