Werkgroep Zorg en Welzijn2017-03-15T11:17:07+00:00

WERKGROEP ZORG EN WELZIJN

De Werkgroep Zorg en Welzijn houdt zich vooral bezig met het stimuleren, organiseren en begeleiden van activiteiten en meer voor senioren. Zodat zij zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. De werkgroep is ook voortdurend bezig met het bewaken van het toegankelijk houden van de gezondheidszorg. Een ieder die zorg nodig heeft en dat zijn wij tenslotte allemaal, heeft baat bij het verkleinen van de afstand tot de gezondheidszorg .

EERDER GEREALISEERD

Een aantal onmisbare projecten zijn gerealiseerd mede door de werkgroep:

Het Buurtbus project

Een bushokje aan de Herenweg in plaats van een sta halte

Wijkverpleegster en Sociaal wijkteam nu ook wekelijks bereikbaar in Egmond-Binnen aan de Herenweg (naast kinderopvang).

 

buurtbus werkgroep ouderen -bushokje

ACTUEEL IN 2016/2017

Het gebrek aan een huisartsenpost in Egmond-Binnen is vooral onder ouderen die minder mobiel zijn een groot gemis. Werkgroep ouderen maakt zich sterk om de huisartsenpost weer terug te krijgen in het dorp (gedurende een dagdeel of meerdere dagdelen). Meer informatie volgt.

Heeft u tips of ideeën voor de werkgroep? Neem dan gerust contact op met een van de werkgroepleden.
werkgroep ouderen

COÖRDINATOREN WERKGROEP ZORG EN WELZIJN

– Els Geugies
– Elly Demmendaal