Werkgroep Openbare Ruimte2018-06-18T16:06:29+00:00

WERKGROEP OPENBARE RUIMTE

Deze werkgroep richt zich op projecten en het onderhoud in de openbare ruimte welke de leefbaarheid en het woongenot ten goede komen. Ons taakveld omvat verhardingen, riolering, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen, wandel- fiets- ruiter- en hondenroutes. De werkgroep werkt projectgericht en heeft een flexibel bijeenkomst beleid.

WERKWIJZE

De werkgroep heeft direct contact met projectleiders van de gemeente en de beheerders van de openbare ruimte. Bij grootschalige nieuwe- en onderhoudsprojecten wordt de werkgroep vroegtijdig geïnformeerd en denkt mee in oplossingen. Werkgroep Openbare Ruimte is samengesteld uit personen met kennis van civiel technische projecten en wordt bij projecten aangevuld met direct betrokken bewoners en geeft als stuurgroep advies aan de projectleider.

ACTUELE ONDERWERPEN

Minimaliseren toekomstig sluipverkeer door de kern Egmond-Binnen
Wanneer de aansluiting Heiloo op de A9 en de spooronderdoorgang in de Vennewatersweg worden goedgekeurd, verwachten wij een toename van het verkeer door onze kern. De werkgroep zet zich in om de afwikkeling van het verkeer niet via de Vennewatersweg naar onze dorpskern te laten plaatsvinden.

Fietsveiligheid
De wegen ten westen van de randweg richting duingebied veiliger te maken voor fietsers.

Honden uitlaat-route
Hondenuitlaat route rondom de Schulp en daarmee tevens sociale controle te verhogen.

Verkeersveiligheid
Vennewatersweg, verkeersveiliger maken. Het kruispunt Limmerweg/Dom Huybenlaan, duurzame kantstroken aanbrengen en het fietspad richting Heiloo verbreden.

PLANNING 2016/2017

Onze doelstelling is het realiseren van een openbare ruimte welke past in het vastgestelde beleid ” Egmond- Binnen 30 km gebied”. Voorbeelden zijn, Vennewatersweg, Herenweg (gedeeltelijk), Adelbertusweg.
Dit jaar worden Huisweid en Samenweid gereconstrueerd. De overige straten worden gereconstrueerd indien riolering aan vervanging toe is en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Samenwerking
Eenmaal per jaar organiseert de werkgroep een wijkschouw (op de fiets) in het bijzijn van de wijkwethouder, wijkcoördinator en beheerders van de openbare ruimte. Knelpunten en verbeteringen worden dan gesignaleerd en naar oplossingen gezocht en gevonden. Meefietsen wordt bijzonder op prijs gesteld. De bewoners kunnen wensen kenbaar maken tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering en op de site van de vereniging.

Voor dagelijkse ergernissen zoals b.v. een niet brandende verlichting verwijzen wij U naar bureau MOR (meldpunt openbare ruimte van de gemeente). Sinds kort kunt U ook terecht in de “Thuiskamer” aan de Herenweg 72 C.

Heeft u tips of ideeën voor de werkgroep? Neem dan gerust contact op met een van de werkgroepleden.

COÖRDINATOREN WERKGROEP
OPENBARE RUIMTE

– Ruud Kouwenhoven
– Rob Tijsen