Werkgroep Jongeren2017-03-15T11:17:07+00:00

WERKGROEP JONGEREN

De werkgroep Jongeren richt zich op de jeugd woonachtig in Egmond-Binnen en houdt zich vooral bezig met groepsgerichte (sociaal-culturele) activiteiten die op vrijwillige en niet commerciële basis plaatsvinden. Zoals de Jaarlijkse Buitenspeeldag, Koningsdag, het sinterklaasfeest, maar ook op gebied van huisvesting zoals Stichting JOEB in samenwerking met Welzijn Bergen.

ACTUELE ONDERWERPEN

Nieuwbouw JOEB
Jongerencentrum-JOEB-impressie
De werkgroep Jongeren heeft het realiseren van een nieuw gebouw steeds binnen haar mogelijkheden ook financieel ondersteund. Wij zijn dan heel erg verheugd dat met de bouw hiervan is begonnen. Woensdag 13 en vrijdag 22 april komt de burgemeester naar JOEB waar zij in gesprek gaat met jongeren van 13 tot 25 jaar over sport & spel en leef/woonomgeving binnen Egmond-Binnen. De werkgroep Jongeren is daar uiteraard bij aanwezig.

JOEB

JOEB in aanbouw (april 2016)

PLANNING 2016/2017

Heeft u tips of ideeën voor de werkgroep? Neem dan gerust contact op met een van de werkgroepleden.

COÖRDINATOR WERKGROEP JONGEREN

– Frank Klinkhamer